ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560


📢ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา
เข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

🔅ตั้งแต่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561
⚠ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้