ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด http://soc.ku.ac.th/uploads/1525073994.pdf

http://soc.ku.ac.th/

หน้าแรก

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้