กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (บางเขน)

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (บางเขน)

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2018/04/04/KU_announcement_7.pdf

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามทาง http://admission.ku.ac.th

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้