วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารรอบแรก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

จ.14 – ศ.25 พ.ค. 2561

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารรอบแรก

ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

นิสิตต้องชำระเงินก่อน 2 วัน ทำการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนผ่าน ระบบสารสนเทศนิสิต ที่ www.regis.ku.ac.th ตามวันและเวลาที่กำหนดให้

ดาวน์โหลด ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ และปฏิทินการศึกษา มก. ปีการศึกษา  2560 ได้ที่ : https://sites.google.com/site/khxmultarangreiyntarangsxbmk/home/ptithin-kar-suksa/pi-kar-suksa-2560

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้