เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 6-10 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 61)

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก.

รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ.

วันที่ 6-10 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 61)

ดาวน์โหลดได้ที่ : http://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2018/05/08/KU-TCAS-4_07052018.pdf

ข้อมูล : http://admission.ku.ac.th/

#สิงห์เขียว #ทีมเกษตร

ทิ้งข้อความไว้