โครงการเสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศไทย : วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง” “Thailand Moving Forward : Vision of Political Parties” #TMF2018

พฤศจิกายน 13, 2018

โครงการเสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศไทย : วิสัยทัศน์ของพรรค…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม 28, 2018

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ณ คณะสังคมศาสตร์ ม…

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ 3

พฤษภาคม 27, 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก TCAS รอบที่ …

อ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.-5 ส.ค. 2561

พฤษภาคม 26, 2018

ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร…

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม 22, 2018

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตร…

อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 6-10 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 61)

พฤษภาคม 16, 2018

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ขอ…

อ่านเพิ่มเติม
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links