ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พฤษภาคม 22, 2018

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตร…

อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 6-10 มิ.ย. 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 61)

พฤษภาคม 16, 2018

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 มก. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ขอ…

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

พฤษภาคม 16, 2018

จ.14-อา.27 พ.ค. 2561 ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภ…

อ่านเพิ่มเติม

วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารรอบแรก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 15, 2018

จ.14 – ศ.25 พ.ค. 2561 วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศ…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (บางเขน)

พฤษภาคม 15, 2018

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มห…

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.

พฤษภาคม 14, 2018

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั…

อ่านเพิ่มเติม
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links