รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

กันยายน 9, 2019

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม และรับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปี พ.ศ. 2562

กันยายน 3, 2019

📢ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ปร…

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศไทย : วิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง” “Thailand Moving Forward : Vision of Political Parties” #TMF2018

พฤศจิกายน 13, 2018

โครงการเสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศไทย : วิสัยทัศน์ของพรรค…

อ่านเพิ่มเติม
LOGO SOC DEPT POL-PA KU1

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone : 02-561-3480, 02-561-3484 ต่อ 2

Fax : 02-942-8579

Email : polscisoc@ku.ac.th