วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคารรอบแรก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2561

พฤษภาคม 15, 2018

จ.14 – ศ.25 พ.ค. 2561 วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศ…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (บางเขน)

พฤษภาคม 15, 2018

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (ว่าที่ KU78) มห…

อ่านเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.

พฤษภาคม 14, 2018

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลั…

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 14, 2018

📢ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษา เข้าประเมินความพึง…

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิต และอำลาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมษายน 30, 2018

📢ขอเชิญ คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม พ…

อ่านเพิ่มเติม
singha-3500x3500

Address

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

Contacts

Phone: 02-561-3480, 02- 561-3484 ต่อ 2 
Fax: 02-942-8579

Links